Nabídka služeb STK Raspenava Folda s.r.o.

1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel
2. Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí
3. Technické kontroly staveb vozidel
4. Technické kontroly přestaveb silničních vozidel
5. Evidenční kontroly silničních vozidel
6. Pravidelné měření emisí - řízené a neřízené systémy
7. Autorizované metrologické středisko - areál STK Raspenava
  

1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č.56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám.

Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

  Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné technické prohlídky

 • technický průkaz vozidla (NE kopie !!!)osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla ( jen u motorových vozidel, NE u motocyklu při pohotovostní hmotnosti do 400kg )
 • protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů. (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!)
 • u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem (LPG, CNG) doporučujeme (pro samotné provedení technické prohlídky není podmínkou) platnou revizi plynového zařízení

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel:

Silniční vozidloDoba od první registraceDoba periodických prohlídek
Osobní automobil do 9 osob 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
Motocykl o obsahu motoru do 50ccm nebo konstrukční rychlosti do 50km/hod 6 let 4 roky
Motocykl o obsahu motoru nad 50ccm nebo konstrukční rychlosti nad 50km/hod 6 let 4 roky
Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 let 4 roky
Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou 4 roky 2 roky
Vozidla s modrým majákem 1 rok 1 rok
Vozidla autoškoly a auto půjčovny, mimo přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 1 rok 1 rok

 
  2. Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb.(226/2006Sb.) schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly

 • Originál technického průkazu ze země původu vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla pokud bylo v zemi původu vydáno
 • Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle 
  § 34, odst.3, zák. 56/2001 Sb. (226/2006Sb.) a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení
  dovezeného vozidla na příslušném úřadě. 

Mnohem více informací o službě naleznete na webových stránkách Ministerstva dopravy.

  3. Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle §29, zák. 56/2001Sb.(226/2006 Sb.) výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického systému, na něž byla vydány rozhodnutí o schválení typu.

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole stavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení stavěného vozidla na příslušném úřadě

  Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly

 • Rozhodnutí o povolení stavby jednotlivého vozidla vystavené obecním úřadem obce s rozšířenou působnosti
 • Všechny další podklady určené Obecním úřadem Obce s rozšířenou působností ke stavbě vozidla

 
  4. Technické kontroly přestaveb silničních vozidel
(včetně přestavby na pohon plynem LPG, mimo hromadné schválení)

Přestavbou vozidla, které je již provozováno se dle §17, vyhl. 301/2001, zákona č. 56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

 • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla, řízení vozidla nebo systému brzd
 • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot)
 • typu motoru
 • druhu karosérie nebo nástavby

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly

 • Technický průkaz vozidla (NE kopie!!!
 • ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • Rozhodnutí o povolení přestavby jednotlivého vozidla vystavené obecním úřadem obce s rozšířenou působnosti
 • Všechny další podklady určené Obecním úřadem Obce s rozšířenou působností k přestavbě vozidla

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole přestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení přestavěného vozidla na příslušném úřadě.

  5. Evidenční kontroly silničních vozidel

Před přihlášením do evidence dopravního úřadu a jiných změnách v dokladech k vozidlu je nutné doložit protokol o evidenční kontrole vozidla

Evidenční kontrola vozidla je kontrola spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji na vozidle.

  Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly

 • Technický průkaz vozidla (NE kopie!!!)
 • ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

6. Pravidelné měření emisí u všech typů spalovacích motorů (benzínové, dieselové, na pohon LPG)

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41 zákona č. 56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí. (mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg).Tuto službu nutnou před provedením pravidelné technické prohlídky provádějí pro naše zákazníky Stanice měření emisí umístěné v objektech nebo areálu našich STK.

  Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelného měření emisí:

 • technický průkaz vozidla (NE kopie!!!)
 • ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • osvědčení o měření emisí, bylo-li již vystaveno při minulém měření emisí (při ztrátě bude vystaveno nové)

7. Autorizované metrologické středisko - areál STK Raspenava

 • ověření tachografu ........ 1500,- Kč 
 • další nabídka služeb po dohodě 
 • Digitální tachografie - ověřování digitálního tachografu - 2500,- Kč

8. Prodej ekologických plaket do nízkoemisních zón v Německu

Pokud plánujete cestu do Německa, neměli byste zapomenout na ekologickou plaketu. Tato plaketa umožňuje vjezd do vybraných německých měst.

  Doklady, které je nutné k předložit k tomu, abyste ekologickou plaketu získali

 • originál velkého technického průkazu motorového vozidla (Osvědčení o registraci vozidla - ORV Část II.)
 • pokud je vlastníkem motorového vozidla leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu (ORV Část II.), originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu (ORV Část II.) s originálem malého technického průkazu (Osvědčení o registraci vozidla - ORV Část I. či Osvědčení o technické způsobilosti - OTP)

 

Kontakty

FOLDA s.r.o.
Luděk Folda

Frýdlantská ul. 772
464 01 Raspenava
Česká republika

Tel.: +420 482 319 126
Mobil: +420 602 189 418
E-mail: stk.3526@volny.cz
Web:  www.stkraspenava.cz

Tachografy:
Tel.: +420 482 319 126

Provozní doba
Po - Čt • 7:30 - 17:00  
Pá • 7:30 - 14:30  
So • 8:00 - 13:00

^