STK - technické prohlídky a kontroly vozidel

1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel
Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č.56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám.

Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné technické prohlídky:

• technický průkaz vozidla (NE kopie !!!) osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
• doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla ( jen u motorových vozidel, NE u motocyklu při pohotovostní hmotnosti do 400kg),
• protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!),
• u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem (LPG, CNG) doporučujeme (pro samotné provedení technické prohlídky není podmínkou) platnou revizi plynového zařízení.

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel:

Silniční vozidloDoba od první registraceDoba periodických prohlídek
Osobní automobil do 9 osob4 roky2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti4 roky2 roky
Motocykl o obsahu motoru do 50ccm nebo konstrukční rychlosti do 50km/hod6 let4 roky
Motocykl o obsahu motoru nad 50ccm nebo konstrukční rychlosti nad 50km/hod6 let4 roky
Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy6 let4 roky
Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou4 roky2 roky
Vozidla s modrým majákem1 rok1 rok
Vozidla autoškoly a auto půjčovny, mimo přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy1 rok1 rok

2. Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb.(226/2006Sb.) schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly:

• originál technického průkazu ze země původu vozidla,
• osvědčení o registraci vozidla pokud bylo v zemi původu vydáno.
• Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle § 34, odst.3, zák. 56/2001 Sb.(226/2006Sb.) a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.

Podrobnější informace: Mnohem více informací o službě naleznete na webových stránkách Ministerstva dopravy. 

3. Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle §29, zák. 56/2001Sb.(226/2006 Sb.) výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického systému, na něž byla vydány rozhodnutí o schválení typu.

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole stavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení stavěného vozidla na příslušném úřadě

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly:

• rozhodnutí o povolení stavby jednotlivého vozidla vystavené obecním úřadem obce s rozšířenou působnosti,
• všechny další podklady určené Obecním úřadem Obce s rozšířenou působností ke stavbě vozidla.

4. Technické kontroly přestaveb silničních vozidel
(včetně přestavby na pohon plynem LPG, mimo hromadné schválení)

Přestavbou vozidla, které je již provozováno se dle §17, vyhl. 301/2001, zákona č. 56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

• podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla, řízení vozidla nebo systému brzd,
• druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot),
• typu motoru,
• druhu karosérie nebo nástavby.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly:

• technický průkaz vozidla (NE kopie!!!),
• ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
• rozhodnutí o povolení přestavby jednotlivého vozidla vystavené obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
• všechny další podklady určené Obecním úřadem Obce s rozšířenou působností k přestavbě vozidla.

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole přestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení přestavěného vozidla na příslušném úřadě. 

5. Evidenční kontroly silničních vozidel

Před přihlášením do evidence dopravního úřadu a jiných změnách v dokladech k vozidlu je nutné doložit protokol o evidenční kontrole vozidla.

Evidenční kontrola vozidla je kontrola spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji na vozidle.

Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly:

• technický průkaz vozidla (NE kopie!!!),
• ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). 

STK Raspenava - FOLDA s.r.o. , Luděk Folda

Společnost STK RASPENAVA (FOLDA s.r.o.) se zabývá výkonem části státního odborného dozoru nad technickým stavem vozidel provozovaných na pozemních komunikacích v ČR. Námi provozované STK je pověřeno k výkonu této činnosti orgány státní správy.

Tachografy:
Tel.: +420 482 319 126

Autoškola a školicí centrum:
Tel: +420 482 312 715
Mobil: +420 602 776 667

Školicí středisko:
Tel.: +420 482 319 126
Mobil: +420 602 776 667
Mobil: +420 602 136 244Spolupracující partneři: